+91 471 2266222, 2266111
mail@manaltheeram.com

English Germany Russian Italy France Spain Arabic

„Ajurweda: nauka życia”

Ajurweda to starożytna nauka o życiu, która, jak się uważa, powstała 5000 lat temu. Jako system medyczny i narzędzie profilaktyczno-lecznicze Ajurweda potrafi zdziałać. Takie właśnie dwutorowe podejście zostało zastosowane w pakietach zabiegów mających zapewnić pacjentowi holistyczny dobrostan. Ajurweda kładzie szczególny nacisk na profilaktykę i zapobieganie chorobom, co wyróżnia ją spośród innych systemów medycznych. Uważana z odgałęzienie Atharvavedy Ajurweda kładzie nacisk na profilaktykę utrzymania holistycznej harmonii ciała, umysłu i ducha, w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Reguły tego starożytnego systemu są wciąż przestrzegane i praktykowane w całych Indiach.

Leki i suplementy ajurwedyjskie wytwarzane są z naturalnych substancji, co zmniejsza ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Uniemożliwia to również pacjentom uzależnienie się od nich fizycznie lub psychicznie.

Read More

For the body, mind and soul

The ancient practise of Ayurveda goes beyond only treating diseases. It is a way of life that has been refined through the lived experiences of sages from thousands of years ago. What the Ayurvedic way of life offers is a chance to cleanse the mind, body, and soul in order to achieve your full potential.

One with the universe

Ayurveda considers everything in the universe, including human beings, to be made of five elements—Air, Water, Fire, Earth and Ether. Together these elements are known as the Pancha-mahabhutas. Each of these elements is associated with different bodily functions and personality traits. In the organic body these five elements are found as the three doshas (tridosha)—vatha, pitta and kapha. Each of the doshas is a different combination of the five elements. An imbalance of the three doshas would result in both physical and mental ailments.

Fine tuning the body

Ayurveda does not treat the disease but restores the harmony of the body so that the body itself can fight it. The treatments, diets and routines prescribed in Ayurveda are to balance the tridosha. Each individual would have a unique combination of these doshas, meaning such there is no medicine or procedure suited to everyone. What might be harmful to one type of body constitution might be beneficial or even essential to another.

Booking Availability

Get In Touch